باشگاههای زنجیره ای ژیمناستیک و باله اسپین

۱۰۱ واژه ای که باید برای ژیمناستیک تخصصی بدانید !

در این مقاله مطالعه می‌کنید

از مهارت های ژیمناستیک و واژگان تخصصی آن چه می دانید؟ در این مقاله به بررسی دقیق و کامل ۱۰۱ واژه ای که در یادگیری ژیمناستیک تخصصی، قطعا به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد، با جزئیات کامل پرداخته شده است.

حرکت هوایی

مانوری که در آن ژیمناست یک چرخش کامل در هوا را بدون تماس ابزار با دستان خود انجام می دهد. یک (حرکت) چرخ و فلک بدون استفاده دستان چرخ و فلک بدون دست و یک بالانس پل (پل برگردان) بدون استفاده دستان بالانس پل بدون دست نامیده می شود.

آمانار (Amanar)

به دو و نیم دور پرش از خرک یورچنکو گفته می شود. یورچنکو حرکتی از خانوده خرک است که در آن پرش ها با نیم پشتک پیچ روی پیش تخته شروع می شود و با نیم وارو (زمینی) از روی تخته روی میز خرک ادامه پیدا می کند و قبل از فرود آمدن روی تشک به همراه سالتو (وارو) دو و نیم دور چرخش اجرا می کند.آمانار- یکی از سخت ترین پرش های خرک در ژیمناستیک تخصصی بانوان به نام ژیمناستی اهل رمانی با نام سیمونا آمانار نام گذاری شد.

عرب (Arabesque)

یک نمایش با پا که در آن پای دیگر پشت بدن قرار می گیرد. بقیه بدن از قسمت اتصال مفصل ران به لگن (باسن) پایین می آید تا منحنی ظریفی را ایجاد کند. انجام مهارت در عرب نیاز به کنترل زیادی دارد.

نیم وارو

حرکتی است که در آن پرواز با استفاده از یک یا دو پا شروع می شود سپس پرش به عقب انجام می شود و روی پاها فرود می آید. این حرکت هم چنین سالتو از پشت نامیده می شود.

نیم وارو (زمینی)

حرکتی است که در آن پرواز با یک یا دو پا شروع می شود و روی دستان پشتک زده می شود و از (قدرت) شانه ها برای فرود روی زمین استفاده می شود. این حرکت هم چنین با نام های flic-flac یا flip-flop شناخته می شود.

پرتاب به عقب (back toss)

در حرکت پارالل مردان هنگامی که (ژیمیناست) از حالت بالانس به عقب تاب می خورد سپس میله را کمی رها می کند تا دوباره به حالت بالانس برسد.

بلاک (Block)

فشار زیاد به شانه ها (بالا انداختن شانه) که در آن، ارتفاع / فاصله که ژیمناست می تواند داشته باشد را بیشتر می کند. این حرکت بیشتر در خرک صورت  می گیرد.

بارانی

حرکتی است که در آن پشتک با نیم پیچ همراه می شود.

بیلز (Biles)

در حرکات روی زمین زنان دیده می شود، دو سالتو عقب بعد از نیم چرخش در حالتی که بدن صاف یا قوس دار است. به نام ژیمناست آمریکایی سیمونه بیلز نام نهاده شده است. در حال حاضر تنها ژیمناستی که این حرکت را انجام می دهد خود اوست.

چرخش شکم بدون حرکت اضافی (Clear Hip Circle)

حرکتی در بخش پارالل زمان (میله های ناهمسطح) و پارالل با ارتفاع بالا مردان که چرخش های شکم ژیمناست به سمت عقب حول میله بدون تماس با میله انجام می شود و ژیمناست حرکت خود را با بالانس به اتمام می رساند. این حرکت اغلب با نام ویمیک (بارفیکس) شناخته می شود.

کوئروو (Cuervo)

حرکت خرک که شامل نیم دور سالتو به پشت در فاز دوم مبارزه است. به نام ژیمناست کوبایی جورج کوئروو است.

دیامیدوف

این حرکت در پارالل دیده می شود، یک تاب رو به جلو با چرخشش ۳۶۰ درجه روی یک باز و در ادامه برگشت به حالت بالانس است. به نام ژیمناست اهل شوروی سابق سرگی دیامیدوف نام نهاده شده است.

جفت

هر ساالتو رو به عقب دوگانه (دوبل) به همراه چرخش است.

اجرای صلیب بر روی دار حلقه

حالتی دایره مانند که بازوها کاملا به اطراف بدن کشیده شده و بدن به صورت عمودی نگه داشته می شود.

چرخش دور میله (Eagle giant)

یک  حرکت دور میله که در آن  دستان۳۶۰ درجه در جهت داخل می چرخند و شانه ها قبل از باقی بدن از بالای میله عبور می کنند.

full-in

سالتو دوبل با چرخش کامل حین انجام سالتو است

full-out

سالتو دوبل با چرخش کامل حین دومین سالتو است.

گینر (Gainer)

سالتو عقب که در آن ژیمناست با یک پا از روی زمین بلند می شود.

جاینت (Giant)

چرخش ۳۶۰ درجه حول میله با بدنی کاملا صاف که می توانددر بخش پارالل زنان، پارالل مردان، حلقه  هم انجام شود.

هیلی (Healy)

یک حرکت چرخش کامل به دنبال بالانس که در آن یکی از دستان رها شده و دیگری نقش پشتیبانی را بازی می کند. در پارالل زنان با عنوان دیامیدوف معکوس شناخته می شود.

جاینت معکوس (inverted giant)

حرکت جاینت رو به جلو با دستانی که ۱۸۰ درجه ه طرف داخل می چرخند و مپ دست اولین بخش بدن است که در آن صفحه عمودی را قطع می کند. سپس بدن در حالت بالانس قرار می گیرد تا باقی بدن به دنبال مچ دست بالا آید.

Jaeger

این حرکت در پارالل مردان دیده می شود و از حالت جاینت جلو شروع و به پشتک جلو تبدیل می شود و سپس در همان طرف میله که رها شده بود دوباره گرفته می شود.

Jam

این حرکت در پارالل مردان یا پارالل زنان دیده می شود حرکتی است که در آن حالت بدن کشیده و پاها مستقیما میان دستان است و رو به عقب انجام می شود تا زمانی که بدن کشش داشته باشد و دست ها ۱۸۰ درجه رو به بیرون بچرخند این حرکت ادامه دارد.

کاساماتسو

حرکتی از خانواده پرش ها است که با یک چهارم چرخش در پرش شروع می شود و یک فشار به دست با چرخش کامل قبل از فرود آمدن انجام می شود. تمایز آن با حرکت سوکوهارا دشوار است.

اسکلبکا (kip)

حرکتی از موقعیت پایین میله به بالای آن که در پارالل زنان و مردان دیده می شود.

Kip-cast

روشی معمول برای قرار گرفتن در حالت بالانس در پارالل زنان و مردان است که با نام «قرار گرفتن در بالانس» شناخته می شود.

فلیر (Flair)

یکی از سه حرکت پایه ای در خرک حلقه است. ترکیبی از نوسان در پا و حلقه است هر فلیر شامل دو مهتاب و یک حلقه است که به هنگام اجرای سریع پیچیده به نظر می رسد.

Magyars

یک حرکت جابجایی در خرک حلقه است. دو Magyars روی وسایل دیده شده است. اولین آن حرکت رو به عقب در طول خرک در حالی که پاها دایره ای هستند.دومین حالت آن یک دایره در پاها و هم زمان با آن چرخش کامل بدن است. این حرکت به نام زولتان ماگیار نامیده شده است.

Maltese

حالتی است که در آن بدن به موازات  زمین و مستقیم نگه داشته می شود. در حرکات حلقه، پارالل مردان و حرکات زمینی دیده می شود.

پرچم (Planche)

یک حرکت قدرتی است که دستان ژیمناست پایه ای برای پشتیبانی است و بدن صاف قرار می گیرد و به موازات زمین قرار می گیرد. این حرکت در میله، زمین و حلقه انجام می شود.

سالتو (salto)

یک حرکت وارو یا پشتک که ژیمناست حول محور لگن خود می چرخد.

حرکت سالتو در ژیمناستیک

حرکت تعادلی (scale)

به تعادل روی یک پا در حالی که پای دیگر به سمت عقب، اطراف یا جلو باز شده است گفته می شود و بالت تنه اندکی پایین آمده است.

قیچی (scissors)

یک حرکت آکروباتیک است که بدن به اندازه ۳۶۰ درجه می چرخد در حالی که پاشنه بالای سر قرار دارد. این حرکت را می توان به عنوان حرکت ورودی به دستگاه، خروجی از دستگاه یا حین اجرای حرکت انجام داد. اغلب به عنوان سالتو شناخته می شود.

پاباز (split)

حالتی که یک پا به سمت جلو و دیگری به سمت عقب باز شود و تشکیل زاویه ۱۸۰ بدهند.

اشتالدر (Stalder)

چرخش کامل به دور میله بدون تماس بدون تماس پاها با آن. در وسایل پارالل زنان و مردان دیده می شود.

سوکوهارا

حرکتی در خانواده پرش از خرک است که با یک چهارم چرخش شروع می شود و به حالت دست جمع قبل از فرود حرکت سالتو عقب انجام می شود.

هم چنین، یک حرکت تمام چرخش دوبل به هنگام برگشت به زمین انجام می شود و به هنگام رها کردن پارالل پشتک دوبل انجام می شود. به نام ژیمناست ژاپنی نام گذاری شده است.

حرکت اشتالدر

اصطلاحات ژیمناستیک

دامنه

ارتفاع و سطح اجرای یک حرکت (وارو، فاصله یا زاویه بدن) است. هر اندازه که بزرگ تر و بالاتر باشد دامنه بهتر و در نتیجه امتیاز بیشتر دریافت خواهد شد.

چرخش پا

یک حرکت معمول در خرک حلقهاست که در آن ژیمناست پاهای خود کنار یکدیگر قرار می دهد و آن ها را به شکل یک دایره کامل حول خرک به نوسان در می آورد سپس با استفاده از دستان خود روی خرک حرکت می کند. این حرکت را می توان روی دیگر وسایل انجام داد.

پرش (jump)

یک حرکت ذاتی در ژیمناستیک است که روی زمین یا میله انجام می شود  و پرش با استفاده از هر دو پا صورت می‌ گیرد.

مهارت های اینبار (Inbar)

در میله های افقی و پارالل زنان مهارتی است که در آن بدن خم می شود و تا نزدیکی میله می آید.

چرخش از داخل (inward turn)

چرخش در چهت دست یا پای پشتیبان که با عنوان چرخش معکوس هم شناخته می شود.

بالا رفتن از وسیله (Mount)

حرکتی پایه ای است که در آن ژیمناست برنامه خود را شروع می کند و در بسیاری از وسیله بالا می رود. در حرکات روی زمین اولین حرکت روی زمین با عنوان Mount شناخته می شود.

نیم پشتک

یک حرکت پیوندی که ژیمناست با دو پای خود بر می خیزد، به جلو پرش می کند و با قرار دادن وزن خود روی بازوها وفشار از شانه ها به جلو (یا عقب) پشتک می زند و روی پاهای خود فرود می آید.

half-in, half-out

دو پشتک به عقب با نیم چرخ در پشتک اول و نیم چرخ در پشتک دوم

Pivot

چرخش روی قسمت بالایی کف پا

موقعیت پایک (pike position)

موقعیتی است که پاها صاف قرار می گیرند ولی به بخش بالا تنه نزدیک تر می شوند لذا بخش بالا و پایین بدن به شبیه حرف L می شود.حرکتی که در این موقعیت انجام می شود بسیار دشوار تر از حرکتی است که در موقعیت تاک (Tuke) صورت می گیرد.

چرخ سریع (Pirouette)

یک چرخش روی پا حول محور طولی بدن در حرکات رقص است.

مهارت قدرتی ایستا

هر حرکتی که نشان دهنده قدرت است و برای ۳ ثانیه مکث داشته باشد. به عنوان مثال پرچم، Manna و صلیب این گونه هستند.

Stick

نداشتن گام به هنگام فرود. بنابراین هیچ گونه کسیر امتیاز ناشی از فرود وجود نخوهد داشت.

حالت صاف

حالتی است که در آن بدن صاف یا کشیده به سمت بیرون  قرار می گیرد. انجام حرکات اصلی (ذاتی) ژیمناستیک تخصصی در این حالت جز دشوار ترین حرکات است.

جمع (Tuck)

موقعیتی که زانوها و مفاصل متصل به باسن خم می شوند و به سینه می چسبانند. هنگامی که بدن در این موقعیت قرار گیرد راحت تر می چرخد.

Turn

چرخش حول محور بدن روی یک یا دو پا

حرکت turn  در ژیمناستیک

Twist

حرکتی در آکروباتیک که در آن ژیمناست حول محور طولی می چرخد.

بالانس پل- پل برگردان (Walkover)

حرکتی است که در آن ژیمناست در حالی که روی هوا با پاهای خود «راه می رود»  از حالت ایستاده با استفاده از  بالانس به حالت ایستاده می رود.

بالانس استقامتی (Press handstand) یا استقرار روی دست ها در ژیمناستیک

یک حرکت پایه قدرتی استکه در آن ژیمناست به آرامی پاها را رو به عقب می آوردتا در حالت بالانس قرار گیرد و دستان نقش پشتیبانی را دارند.

گرفتن (grasping)

به گرفتن دوباره وسیله بعد از رها کردن آن برای انجام حرکت گفته می شود.

رها کردن وسیله (release)

به فعالیت ترک کردن میله برای اجرای یک حرکت قبل از گرفتن آن گقته می شود. رها کردن های مختلفی داریم معمول ترین آن ها چرخش و شیرجه است.

قوانین و اصول ژیمناستیک

مقررات امتیاز دهی

ضوابطی در رقابت های بین المللی که طی آن داوران به کار ژیمناست امتیاز می دهند. نحوه امتیازدهی توسط فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) به صورت جداگانه در بخش بانوان و آقایان حداقل هر ۴ سال یک بار بروزرسانی می شود.

هنر رقص

حرکتی است کاملا روی زمین یا میله تعادل با تمامی ملزومات مورد نباز ( عناصر آکروباتیک یا رقص، جرخش ۱۸۰، پرش و...).

حلقه

چرخش کامل با پاها و کمک دستان. یکی از سه حرکت پایه ای تاب در خرک حلقه است.

ترکیب (composition)

ساختار حرکات ژیمناستیک تخصصی بانوان (مثلا، چگونگی از عناصر استفاده شود تا یک حرکت کامل انجام شود).  که معادل آن در بخش آقایان «ساخت» (construction) است.

امتیاز حرکت ترکیبی

به ژیمناست هایی که در حرکت خود ترکیبی از حرکات را به نمایش می گذارند ده ها امتیاز تشویقی داده می شود. این مهارت ها باید بدون وقفه انجام شود.

امتیاز سختی حرکت (D-score)

میزان سختی کلی که ژیمنسات در حرکت خود دارد. برای پرش، امتیاز سختی براساس نوع پرش او داده می شود. در پرش آمانار ۳ الی ۶ امتیاز به سختی داده می شود. این امتیاز برای تمامی ژیمناست ها بر اساس نظر داوران داده می شود.

امتیاز منفی

امتیازهای منفی که به دلیل خطاهای ژیمناست داده می شود.بیشتر امتیازها برای خطاها از قبل تعیین شده اند به عنوان مثال کسر یک امتیاز برای افتادن از وسیله.

حرکات اصلی (Element)

حرکتی که نحوه اجرا و امتیازدهی آن از قبل مشخص شده است.

اجرا (Execution)

عملکرد یک برنامه حرکت، فرم، استایل و تکنیک ژیمناست  که برای تکمیل اجرای خود از آن ها استفاده می کند. زانوی خم، انگشت پا ضعیف و... همگی نمونه هایی از اجرای ضعیف هستند.

امتیاز اجرا (E-score)

هر حرکت با بیشترین مقدار امتیاز اجرا یعنی ۱۰ شروع می شود و با داشتن خطاهایی مانند گام برداشتن یا تکان خوردن بعد فرود حین اجرا ژیمناست از آن امتیاز کسر می گردد.

حرکت routine

عملکرد توالی مهارت های ژیمناست که تحت عنوان روتین (routine) شناخته می شود.

کسر امتیاز خنثی

به هرگونه کسر امتیازی که در بخش های E-score و D-score قرار نداشته باشد و آخر از امتیاز کلی او کم می شود. برای مثال خارج از محدوده یک کسر امتیاز خنثی است.

امتیاز کلی

مجموع امتیازات D-score و E-score را امتیاز کلی می نامند.

وسایل ژیمناستیک

گریپ (Grip)

محافظ های چرمی دست حین انجام حرکت برای محافظت در برابر اصطکاک است.

دیگر وسایل ژیمناستیک عبارتند از:

جدید ترین مقالات ما

تماس با ما

مشاوره با ما

تماس از طریق واتساپ

دوره های اسپین

شعبه های اسپین

فروشگاه اسپین

رژیم غذایی