باشگاههای زنجیره ای ژیمناستیک و باله اسپین

آموزش حرکت بالانس پل برگردان

آموزش حرکت بالانس پل در ژیمناستیک

در این مقاله مطالعه می‌کنید

یک ژیمناست حرفه ای باید قادر به انجام مجموعه وسیعی از حرکات باشد؛ مانند چرخ و فلک، پرش، شیرجه، معلق زدن، معلق رو دست از جلو و پشت، سالتو و … یک حرکت پایه در ژیمناستیک بالانس پل است که دو نوع رو به جلو و برگردان دارد و در تمام سطوح، از آماتور تا المپیک تابستانی دیده می شود.

حرکت بالانس پل در ژیمناستیک

قبل از اینکه مراحل انجام حرکت بالانس پل را با عکس به شما آموزش دهیم، ابتدا فیلمی در رابطه با نحوه انجام این حرکت ببینید:

حرکت بالانس پل رو به جلو چیست؟

بالانس پل رو به جلو یک حرکت آکروباتیک است، که شامل بالا اوردن پاها از بدن، در حالت پل زدن از پشت می شود. پاها به طور کامل می چرخند تا ژیمناست در ابتدا و پایان حرکت در حالت ایستاده باشد.

از نگاه غیرحرفه ای، بالانس پل رو به جلو شبیه ترکیبی از چرخ و فلک و ایستادن روی دست ها و معلق زدن است. اما در حقیقت، بالانس پل رو به جلو یک حرکت منحصر به فرد بوده، که بر پایه ی فنون مختلف ژیمناستیک استوار است. بالانس پل رو به جلو را می شود روی زمین، روی میل ژیمناستیک، یا در میادین متفاوت مثل رقص یا سیرک اجرا کرد.

اجرای حرکت بالانس پل رو به جلو در ۷ مرحله

با انجام مراحل زیر می توانید حرکت بالانس پل رو به جلو را انجام دهید:

مرحله ۱

در حالت ایستاده، با یک پا جلوتر از دیگری آغاز کنید.

مرحله 1 بالانس پل رو به جلو

مرحله ۲

پاها و دستان خود را صاف نگه دارید، به جلو خم شوید و دستان خود را به سمت زمین بکشید.

مرحله ۳

با برخورد دست ها به زمین، پای پشت خود را بلند کرده، سپس پای جلوی خود را بلند کنید. با این کار، برای لحظه ای در حالت ایستاده روی دست ها قرار می گیرید.

مرحله 2 بالانس پل رو به جلو

مرحله ۴

اجازه دهید تا پای پشتی، شما را به جلو تاب بدهد و به سرعت از حالت ایستاده روی دست عبور کنید. اجازه دهید پای جلوی شما با فاصله ای ثابت این مسیر را دنبال کند.

مرحله ۵

چرخش پاهایتان را تا جایی که پای عقب شما به زمین برسد ادامه دهید تا تکیه گاهی برای وزن بدن شما باشد. دست های شما باید روی زمین، درست مثل حالت ایستاده روی دست باقی بمانند. این یعنی شما حالا در حالت پل از پشت قرار گرفته اید.

مرحله ۶

اجازه دهید پای جلوی شما به جلو حرکت کرده و پای پشت شما را دنبال کند، تا دوباره جلو ی بدن شما قرار گیرد. هیچ وزنی نباید روی این پا گذاشته شود. پای پشت شماست که وزن بدن شما را نگه می دارد.

مرحله 3 بالانس پل رو به جلو

مرحله ۷

با تکیه به پای پشت خود بأیستید. دستان شما باید رو به بالای سر شما کشیده و به گوش های شما چسبیده باشند.

مرحله 4 بالانس پل رو به جلو

آموزش حرکت بالانس پل برگردان

بالانس پل برگردان یک حرکت گیرا در ژیمناستیک است که به استعداد و کنترل بالا نیازمند است. شما باید قبل این حرکت، به حرکت خم شدن از پشت و تاب خوردن از پشت مسلط باشید. ابتدا در کنار یک فرد مراقب، این حرکت را تمرین کرده، سپس خود را به برای اجرای انفرادی آن اماده کنید.

آموزش حرکت بالانس پل برگردان

دست ها را بلند کرده و پای تکیه خود را بکشید.

دست ها را رو به بالای سر خود کشیده، و پای قوی خود را به طور کامل رو به جلو بکشید. پای دیگرتان را صاف روی زمین نگه دارید. راست بایستید و عضلات هسته بدن خود را منقبض کنید.اگر با مراقب، این حرکت را تمرین می کنید؛ مراقب، باید یک دست را پشت شما و دست دیگر را زیر ران پای قوی شما قرار دهد.

دست ها را بلند کرده و پای تکیه خود را بکشید.

شروع به خم شدن از عقب کنید.

کف دستان خود را به بالا و شکم خود را به جلو فشار دهید. بازو ها و سر خود را به عقب فشار دهید. این حرکات را همزمان انجام دهید. کمرتان را آرام و با دقت به عقب خم کنید و پای قوی خود را در امتداد با کمر نگه دارید.

شروع به خم شدن از عقب کنید.

روی دستان خود فرود بیایید.

دستانتان را به گونه ای خم کنید که انگشتانتان رو به زمین قرار گیرند. تشک زیر خود را لمس کنید و دستان خود را روی زمین قرار دهید. بگذارید وزن شما از پای تکیه گاه به دستان شما منتقل شود.

روی دستان خود فرود بیایید.

شانه های خود را روی دست ها قرار دهید.

وقتی در حالت پل قرار گرفتید، بدنتان را به بالا رو به شانه هایتان فشار دهید. تا زمانی که شانه ی شما، بالای دستتان قرار بگیرد. بدن خود را جابجا کنید. این کار، وزن بدن را به دست ها منتقل کرده و ادامه بالانس پل برگردان را آسان می کند.

شانه های خود را روی دست ها قرار دهید.

روی دستان خود با حالت پا باز بلند شوید.

پای تکیه گاه خود را از زمین بلند کنید، هر دو پایتان را صاف نگه دارید و روی دستان خود بلند شوید. وزن خود را روی دست ها بگذارید. پاهای شما باید بطور افقی روی یک خط در تقاطع با بدن شما قرار بگیرد.

روی دستان خود با حالت پا باز بلند شوید.

جایگاه خود را محکم نگه دارید.

برای تمام کردن درست حرکت، باید در طول حرکت، خود را در حالت مناسب نگه دارید. وقتی پا از زمین بلند شد، انگشتان پا را در امتداد پا بکشید. پاها را صاف نگه دارید.

جایگاه خود را محکم نگه دارید.

ادامه دهید و فرود بیایید.

پاها را صاف نگه دارید و حرکت را ادامه دهید. ابتدا روی پا اول خود فرود بیایید و وزنتان را به این پا منتقل کنید، سپس پای دیگر خود را با حرکت نرم به زمین بگذارید.

جدید ترین مقالات ما