باشگاههای زنجیره ای ژیمناستیک و باله اسپین

مراحل تمرین ژیمناستیک ریتمیک با روبان چگونه است؟

در این مقاله مطالعه می‌کنید

حرکت روبان شاید زیباترین رخداد در ژیمناستیک ریتمیک باشد. به منظور انجام این تمرین یک ژیمناست باید انعطاف پذیری، قدرت، تعادل، هماهنگی و  استعداد هنری بسیاری داشته باشد. مراحل تمرین ژیمناستیک ریتمیک با روبان شامل پرتاب و گرفتن روبان، حرکات مارپیچی، نوسانی، دایره ای و تشکیل شکل هشت با نوار در هوا است. در این مقاله به بررسی حرکات ریتمیک با روبان و رقص با روبان پرداخته‌ایم.

حرکات ژیمناستیک ریتمیک با روبان و رقص

☑ پرتاب و گرفتن

یکی از دیدنی ترین مراحل در حرکت ژیمناستیک ریتمیک با روبان، پرتاب و گرفتن است. در پرتاب و گرفتن، یک ژیمناست باید نوار را به بالا در هوا پرتاب و سپس آن را دوباره بگیرد. روبان نمی تواند به زمین برخورد کند.

گاهی اوقات، ژیمناست حرکات چرخش‌، پشتک وارون به جلو یا عقب و جهش را در حالی که روبان به زیبایی در هوا قرار دارد، انجام می دهد. هنگامی که او مهارت یا جهش خود را انجام می دهد، روبان را با یک دست خود می گیرد.

☑ حرکت مارپیچی

حرکت مارپیچی در ژیمناستیک ریتمیک با روبان

حرکت مارپیچی قدم دیگری برای تمرین ژیمناستیک ریتمیک با روبان است. ژیمناست دست خود را باز می کند تا روبان به شکل یک مارپیچ شکل بگیرد و دایره های متمرکز را در هوا ایجاد کند. بازوی او باید راست باشد، اما آرنج خود را نباید قفل کند و نوار هرگز نباید کف را لمس کند.

مانند حرکت پرتاب و گرفتن، حرکت مارپیچ را می توان در یک، چرخش، جهش یا پشتک وارون به جلو/ عقب انجام داد. ژیمناست همچنین می تواند یک حرکت مارپیچ را در حالی که در یک وضعیت انعطاف پذیری مانند یک عقرب قرار دارد بسازد. برای انجام رقص با روبان حالت عقرب، او بر روی یک پا ایستاده، پشتش را قوس می کند و پای دیگر را به پشت باز می کند تا انگشتان پایش سر او را لمس کند.

برای خرید روبان ژیمناستیک کلیک کنید

☑ حرکت مار

در رقص ریتمیک با روبان همچنین می‌توان حرکت مار را انجام داد. برای تکمیل حرکت مار، ژیمناست دست خود را حرکت می دهد به طوری که روبان به شکل مارپیچ یا مار در هوا گیرد. بازویی که با آن روبان را می گیرد، باید باز باشد و قفل نشود تا از بروز مصدومیت رهایی یابد.

روبان نباید به زمین برخورد کند. یک ژیمیناست حرفه ای می تواند هنگامی که در وضعیت انعطاف پذیری، پرش یا دیگر مهارت های ژیمناستیک مانند چرخش و پشتک وارون است، حرکت مار را اجرا کند.

 دایره

دایره در ژیمناستیک ریتمیک با روبان

حرکت ژیمناستیک ریتمیک با روبان باید شامل دایره هایی باشد. برای تکمیل این مرحله، یک ژیمناست بازوی خود را در یک دایره کامل عمود بر کف حرکت می دهد. به هنگام انجام این حرکت او باید روبان را نگه دارد که طبیعتا دایره ای گرد در هوا ایجاد می کند.

بازوی او باید باز شود و اجازه قفل شدن ندارد. روبان نباید زمین را در هر لحظه از زمان لمس کند. دایره ها هم چنین می توانند در وسط جهش ها، چرخش، انعطاف پذیری، حرکات گام برداری و پشتک وارون اجرا شوند.

 ☑ چرخش

رقص با روبان باید در هوا نوسان داشته باشد. این چرخش ها همواره به شکل U هستند. در ژیمناستیک ریتمیک با روبان، ژیمناست باید در حین چرخش روبان از باز بودن دستی که با آن روبان را می گیرد، اطمینان داشته باشد، روبان نمی تواند زمین را لمس کند. ژیمناست می تواند حرکت رقص با روبان را هم زمان با حرکات دیگر نظیر چرخش، پشتک وارون، جهش یا وضعیت انعطاف پذیری انجام دهد.

چرخش ژیمناستیک ریتمیک با روبان

 حرکت شکل هشت

در نهایت، آخرین مرحله ژیمناستیک ریتمیک با روبان باید شامل شکل هشت (انگلیسی) باشد. ژیمناست باید بازوی خود را به شکل هشت حرکت دهد در نتیجه روبان از حرکت دست او تقلید می کند. بازوی او باید باز باشد و نباید قفل شود. روبان نمی تواند زمین را لمس کند. ژیمناست می تواند این حرکت را به هنگام انجام دیگر حرکت ها نظیر چرخش، پشتک وارون، چرخیدن به دور خود، جهش یا حرکت انعطاف انجام دهد.

 
 

 

 

حرکات ریتمیک چیست؟

حرکات ریتمیک حرکات تکان دهنده ملایمی هستند که مسیرهای عصبی را تحریک می کنند و یادگیری، تعادل عاطفی و سهولت حرکت را تقویت می کنند. این نوع حرکات بر روی تکامل مغز و بدن موثر است.

جدید ترین مقالات ما