شعبه شهرک غرب  آکادمی ریتمیک اسپین: تهران ، شهرک غرب ، ایران زمین ، نبش گلستان جنوبی،  باشگاه ویوا
شماره های تماس : 09129171854