شعبه شهرک غرب  آکادمی ریتمیک اسپین: تهران ، شهرك غرب ، ايران زمين ، نبش گلستان جنوبي،  باشگاه ويوا
شماره های تماس : 09129171854