شعبه نیاوران آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – خیابان نیاوران خیابان جماران مجتمع تجاری جم سنتر طبقه ۱۲ واحد۱۲۱۶
باشگاه آگاهی برتر
شماره های تماس : ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴