معرفی 7 شعبه در تهران

شعبه‌های مجموعه ورزشی اسپین

شعبه پاسداران 1

مدیریت کل شعب اسپین : ۰۹۱۲۳۱۴۶۲۲۸

مدیریت کل امور مالی و آموزشی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۱۶۵

روابط عمومی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴

مدرسان شعبه پاسداران

امروزه مزایای ژیمناستیک برای کودکان بیش فعال به اثبات رسیده است. ژیمناستیک و ورزش های دیگر فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به بیش فعالی

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

تصاویر شعبه پاسداران

امروزه مزایای ژیمناستیک برای کودکان بیش فعال به اثبات رسیده است. ژیمناستیک و ورزش های دیگر فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به بیش فعالی

Group 180

متن سربرگ خود را وارد کنید

شما می توانید اسپین را در اینستاگرام با آی دی ESPINCLUB@ دنبال کنید

Group 180