مربیان اسپین

مهدیه بهمن

مربی باله

مریم پورمهر

مربی ژیم

پریما پروز

مربی باله و ژیم

سمیرا اکبری

مربی باله

مهتا سعیدی

مربی باله و رژیم

نگین عمرانی

مربی باله و ژیم

پانیذ دشتیان

20 سال / رشته تحصیلی کارشناسی علوم کامپیوتر

ملینا اردستانی

28 سال / 8 سال آموزش باله

مهتاب ارفع

مدرک مربی گری

پریسا ملک محمدی

مدرک مربی گری

مریم شیرزاد

مربی باله

مارال خورشیدی

مربی باله و ژیم

صدف سمیعی

مربی ژیم

عسل عمویی

مربی باله و ژیم

طناز کشوری

شرکت در ورکشاپ های باله

الهه نادریان

مربی باله و ژیم

نونا کلهر

دوره های باله رومی

پریناز بابا پور

مربی باله

پریما پروز

مربی باله و ژیم

کوثر ساعتیان

21 سال / طراحی کاراته مقدماتی

مهدیه بهمن

مربی باله

نسترن بختیاری

25 سال / دارای مدرک باله