مرور برچسب

وسایل مورد نیاز ژیمناستیک ریتمیک

وسایل مورد نیاز ژیمناستیک ریتمیک چیست؟ (کامل)

ژیمناستیک ریتمیک ترکیبی از باله، رقص و آکروباتیک با حرکاتی گویا و تعدادی ابزار کمکی است. در این مقاله با وسایل مورد نیاز ژیمناستیک ریتمیک و نیز قوانین ژیمناستیک ریتمیک آشنا می شوید. ژیمناستیک ریتمیک برای توسعه انعطاف پذیری، قدرت و…