مرور رده

بدنسازی

هیچ دلیلی وجود ندارد که کودکان شما در مهد کودک نتوانند از رنج مختلف فعالیت های بدنی و ورزشی لذت برده و سرگرم آن ها شوند. با این حال فراموش نکنید که برخی از ورزش ها باید به نحوی اصلاح شده و شخصی سازی شوند تا برای کودکان شما و شرایط سنی و فیزیکی آن ها امن و مناسب باشند. به عنوان مثال به جای استفاده…
ادامه مطلب ...