معرفی 4 شعبه در تهران و کرج

شعبه‌های مجموعه ورزشی اسپین

شعبه پاسداران

32465781 - 4357891

شعبه شهرک غرب

32465781 - 4357891

شعبه سعادت آباد

32465781 - 4357891

شعبه مرزداران

32465781 - 4357891

شعبه پاسداران

مدیریت کل شعب اسپین : ۰۹۱۲۳۱۴۶۲۲۸

مدیریت کل امور مالی و آموزشی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۱۶۵

روابط عمومی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴

مدرسان شعبه پاسداران

امروزه مزایای ژیمناستیک برای کودکان بیش فعال به اثبات رسیده است. ژیمناستیک و ورزش های دیگر فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به بیش فعالی

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

Group 180

متن سربرگ خود را وارد کنید

شما می توانید اسپین را در اینستاگرام با آی دی ESPINCLUB@ دنبال کنید

Group 180