ژیمیناستیک ریتمیک پاسداران

شعبه پاسداران آکادمی ریتمیک اسپین: خ کلاهدوز ( دولت ) – چهار راه قنات – خ آقا میری – کوچه بهیار – پلاک 11/1
شماره های تماس : ۰۹۳۵۰۸۰۰۸۴۲

ساعت کلاس روز
14 الی 15 G1 , Preimary یکشنبه و سه شنبه
15 الی 16 G1 , G2 یکشنبه و سه شنبه
15 الی 16 Preimary یکشنبه و سه شنبه
16 الی 17 G1 , G2 , G3 یکشنبه و سه شنبه
16 الی 17 Preimary یکشنبه و سه شنبه
14 الی 15 Pre-Preimary دوشنبه و چهارشنبه
15 الی 16 Pre-Preimary دوشنبه و چهارشنبه
15 الی 16 ژیمیناستیک دوشنبه و چهارشنبه
16 الی 17 Preimary دوشنبه و چهارشنبه
16 الی 17 G1 دوشنبه و چهارشنبه
12 الی 14 G1 , Preimary پنج شنبه
14 الی 16 Pre-Preimary پنج شنبه
15 الی 17 G2 پنج شنبه