شعبه نیاوران آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – نیاوران بعد از کاخ (کاشانک) خیابان پور ابتهاج بن بست شیرین پلاک ۲ باشگاه آگاهی برتر
شماره های تماس :  ۰۹۰۵۶۶۸۰۱۳۴