شعبه قیطریه آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – روبروی پارک قیطریه ، خیابان خراسانی ، باشگاه شکوه
شماره های تماس : 09392790515

ساعت کلاس روز
۱۴ الی ۱۵ Pre-Preimary شنبه و دوشنبه
۱۵ الی ۱۶ Preimary شنبه و دوشنبه
۱۶ الی ۱۷ ژیمیناستیک شنبه و دوشنبه
۱۴ الی ۱۵ Pre-Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶ Pre-Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷ Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۱ الی ۱۳ G2 پنج شنبه
۱۱ الی ۱۳ G1 جمعه