مژده دیو سالار

مدارک مربیگری ژیم فدراسیون

1- قهرمان ژیمناستیک

2- مربی فدراسیون

3- با بیش از 8 سال سابقه کار