الهه نادریان

مهتاب ارفع

مدرک مربی گری

مربی باله و ژیم:
                                     
  •   با بیش از 8 سال سابقه کار
  • سابقه شرکت در وورکشاب وهاب زاده
  • مربی فدراسیون قهرمان ژیمناستیک