ملینا ارستانی

مربی باله و ژیم

1- مدرک مربیگری ژیم درجه 3

2- دوره کارگاه ژیم ریتمیک

3- مربی فدراسیون

4- 10 سال سابقه کاری در باشگاه و مهدکودک

5- با بیش از 10 سال سابقه کار

6- مدرک باله در بلاروس