مریم پورمهر

مربی گری درجه 3

1- مربیگری ژیم هنری

2- مربیگری درجه 2 ژیمناستیک

3- مربی فدراسیون ژیمناستیک

4- مربیگری ژیم ریتمیک

5- دوره های باله در روسیه

6- حکم قهرمانی مقام اول کشور

 7- مربیگری ایرو ژیم