مارال خورشیدی

مربی باله و ژیم

1- 19  سال سابقه ورزشی

2- 8 دوره قهرمانی کشور

3- نایب قهرمان بازی استانبول 2017

4- دوره مقام سوم ژیم

5- 8 سال سابقه مربیگری باله

6- کارشناس تربیت بدنی

7- دوره­های باله در ارمنستان