عسل عمویی

مربی باله و ژیم

1- 2 سال سابقه کار مربیگری باله و ژیم از فدراسیون باله و وورکشاب های اساتید ارمنی    

2- مربی رسمی فدراسیون ژیمناستیک