سمیرا اکبری

مربی باله

1- مربی رسمی فدراسیون ژیمناستیک

2- لیسانس تربیت بدنی و علوم پزشکی

3- ارشد تربیت بدنی