ریحانه یار محمدی

مربی باله

1- مربی ژیمناستیک فدراسیون

2- کارشناس تربیت بدنی

3- شرکت در وورکشاب­های  آنلاین روسیه