شما از طریق این صفحه می توانید در کلاس های ورزشی باشگاه اسپین ثبت نام کرده و هزینه ثبت نام را آنلاین پرداخت کنید.

با توجه به اختلالات اینترنتی داخل کشور در زمان پر کردن فرم ثبت نام و پرداخت اینترنتی به هیچ وجه از نرم افزار های ف ی ل تر ش ک ن استفاده نگردد. 

برای تکمیل فرم ثبت نام کلیک کنید.