Masonry

  پاسخ به سوالات: ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴  

جستجوی کلمات

 

والدین برای کودکان خود معمولا دو جهان قائلند. مورد اول جهان امنی است که کودکان اجازه دارند در آن آزادانه بگردند و تجربه کنند. جهان دیگر جهانی خطرناک است که کودکان را از ورود به آن جا باز می‌دارند تا از آنها محافظت کنند.

 اگر چه والدینی هستند که جایی میان این دو جهان قرار دارند؛ آنهایی که از خطرات آگاهند اما نمی‌ترسند. آنها درباره امنیت کودکانشان نگرانند اما این نگرانی برایشان آزاردهنده نیست. من فکر می‌کنم که ما نیز باید مانند آنها شویم.

بنابراین اگر شما جزو گروه اول یا دوم هستید یا اگر با ممنوعیت بازی قایم باشک در حیاط مدرسه موافق یا مخالف‌اید، حتی اگر مدام فکر می‌کنید که اتفاق بدی برای کودک‌تان خواهد افتاد، بهتر است کمی تعادل را رعایت کنید و تنها به خطرات جدی بیاندیشید.

اگر از بازی قایم باشک دفاع می‌کنید، عواملی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

· بازی قایم باشک پنهان کاری را افزایش می‌دهد. طبیعت بازی این است که به هیچ کس درباره مکانی که در آن پنهان می‌شوید و کاری که انجام می‌دهید، چیزی نگویید.

· بازی قایم باشک به کودکان آموزش می‌دهد تا قایم شوند و بیرون نیایند. طبیعت بازی این است که آنها را پیدا نکنیم.

·  بازی قایم باشک پیغام‌های متفاوتی را منتقل می‌کند. این بازی به کودکان آموزش می‌دهد آنچه را که قبلا برایشان ممنوع بود، حال انجام دهند.

· بازی قایم باشک احتیاج به مهارت‌های ذهنی دارد که ممکن است کودکان آن را نداشته باشند. شاید آنها نتوانند تفاوت میان پنهان شدن در بازی را با دنیای واقعی تشخیص دهند.

زمانی که صحبت از بازی قایم باشک می‌شود، آنچه شما انتخاب می‌کنید، کاملا بستگی به خودتان دارد. در واقع چیزی که اهمیت دارد این است که شما باید نسبت به امن بودن مکانی که کودک شما در آن بازی می‌کند کاملا آگاه باشید.

منبع: وب سایت نی نی بان