سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/1/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1521670471
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 کفش 320,000 320,000
جمع کل (ریال):   320,000