سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/1/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1521670534
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 کفش 1,200 1,200
جمع کل (ریال):   1,200