سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/10/27
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1516184942
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 لباس فرم 370,000 370,000
جمع کل (ریال):   370,000