شعبه مهد رویای آبی آکادمی ریتمیک اسپین: تهران –  زعفرانیه، خیابان افراز پلاک ۳، مهد رویای آبی
شماره های تماس : ۰۲۱۲۲۷۱۱۱۱۶ –  ۰۹۳۵۰۸۰۰۸۳۲