شعبه شهرک غرب  آکادمی ریتمیک اسپین: تهران ، شهرک غرب ، فاز ۱ ایران زمین ، نبش خیابان دوم ، باشگاه انوش
شماره های تماس : ۰۹۳۶۷۹۷۵۲۸۴