ژیمیناستیک ریتمیک پونک

شعبه پونک آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – سردار جنگل شمال – خیابان پنج تن- بلوار قدس- نبش کوچه چهارم شرقی – باشگاه شارایل
شماره های تماس : ۰۲۱۴۴۸۳۹۹۷۴ – ۰۹۳۵۰۸۰۰۸۳۲