ژیمیناستیک ریتمیک مرزداران

باشگاه ورزشی مرزداران آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – مرزداران – بعد از پل یادگار – خیابان سپهر – کوچه سپهر ۲ – مجموعه شهر بانو – طبقه پنجم
شماره های تماس :۰۹۳۳۹۶۷۹۰۳۲-۴۴۲۸۴۳۱۴

 

ساعت کلاس روز
۱۵:۳۰ الی ۱۷ اسکیت شنبه ها
۱۴ الی ۱۵ Pre دوشنبه و چهارشنبه
۱۵ الی ۱۶ Pre دوشنبه و چهارشنبه
۱۵ الی ۱۶ Preimary دوشنبه و چهارشنبه
۱۶ الی ۱۷ ژیمیناستیک دوشنبه و چهارشنبه
۱۴ الی ۱۵ Pre یکشنبه و سه شنبه
۱۴ الی ۱۵ Pre-Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶ Pre یکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶ Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷ Pre یکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷ Grade 1 یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۱۸ ژیمیناستیک یکشنبه و سه شنبه
۹ الی ۱۱ Grade 1-2 پنج شنبه
۹ الی ۱۱ Grade 1 پنج شنبه
۱۱ الی ۱۳ Grade 1 پنج شنبه
۱۱ الی ۱۳ Pre-Preimary پنج شنبه
۱۳ الی ۱۵ Preimary پنج شنبه
۱۳ الی ۱۵ Grade 3 پنج شنبه
۱۵ الی ۱۷ Grade 1-2 پنج شنبه