ژیمیناستیک ریتمیک مرزداران

باشگاه ورزشی مرزداران آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – مرزداران – بعد از پل یادگار – خیابان سپهر – کوچه سپهر 2 – مجموعه شهر بانو – طبقه پنجم
شماره های تماس :۰۹۳۳۹۶۷۹۰۳۲-۴۴۲۸۴۳۱۴

 

ساعت کلاس روز
15:30 الی 17 اسکیت شنبه ها
14 الی 15 Pre دوشنبه و چهارشنبه
15 الی 16 Pre دوشنبه و چهارشنبه
15 الی 16 Preimary دوشنبه و چهارشنبه
16 الی 17 ژیمیناستیک دوشنبه و چهارشنبه
14 الی 15 Pre یکشنبه و سه شنبه
14 الی 15 Pre-Preimary یکشنبه و سه شنبه
15 الی 16 Pre یکشنبه و سه شنبه
15 الی 16 Preimary یکشنبه و سه شنبه
16 الی 17 Pre یکشنبه و سه شنبه
16 الی 17 Grade 1 یکشنبه و سه شنبه
17 الی 18 ژیمیناستیک یکشنبه و سه شنبه
9 الی 11 Grade 1-2 پنج شنبه
9 الی 11 Grade 1 پنج شنبه
11 الی 13 Grade 1 پنج شنبه
11 الی 13 Pre-Preimary پنج شنبه
13 الی 15 Preimary پنج شنبه
13 الی 15 Grade 3 پنج شنبه
15 الی 17 Grade 1-2 پنج شنبه

 

 

0