شعبه فرشته آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – میدان تجریش، خ ولیعصر، خ خیام باشگاه آریو
شماره های تماس :۰۹۳۸۸۳۴۱۳۲۶