شعبه سعادت آباد آکادمی ریتمیک اسپین : تهران – سعادت آباد -بلوار دریا -صراف های جنوبی – خیابان ۳۱ غربی – پلاک۱+۹ – باشگاه بیان
شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۰۷۲۶ – ۰۹۳۹۳۷۷۳۶۹۱