شعبه سردار جنگل آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – سردار جنگل جنوبی ، خیابان حبدری مقدم ، برج جاج جم ، باشگاه صبا، طبقه زیر همکف
شماره های تماس : ۰۹۳۰۷۱۷۲۱۳۲