ژیمیناستیک ریتمیک زعفرانیه

شعبه تهرانپارس آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – تهرانپارس ، اتوبان باقری ، فرجام غربی ، چهار راه ولیعصر ، روبروی گل فروشی رضائی ، سرای محله علم و صنعت ، خانه ورزش
شماره های تماس : ۰۹۳۸۴۰۲۶۱۹۲