ژیمیناستیک ریتمیک زعفرانیه

شعبه تهرانپارس آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – تهرانپارس. چهاراه تلفن خانه ۴۶ متری شرقی نرسیده به میدان شقایق روبروی خیابان رودباری پلاک ۳۲ باشگاه ورزشی هور
شماره های تماس : ۰۹۳۸۴۰۲۶۱۹۲