ژیمیناستیک ریتمیک زعفرانیه

شعبه تهرانپارس آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – تهرانپارس خیابان ملکی انتهای. خیابان حسینی (بهار) اتوبان باقری پلاک ۲۳ مجموعه آرامش و پایدار آپ
شماره های تماس : ۰۹۳۸۴۰۲۶۱۹۲