شعبه اکباتان آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – شهرک اکباتان فاز ۱ میدان بسیج بین بیمارستان صارم و آتش نشانی. سرای محله شهرک اکباتان. باشگاه ورزشی حامیتو
شماره های تماس : ۰۹۳۳۱۸۱۲۴۳۴ -۰۲۱۴۴۶۹۲۷۶۷