دفتر مرکزی

زعفرانیه، خیابان ولیعصر بعد از پل پارک وی روبروی پمپ بنزین، خیابان یکتا نبش خیابان فهمیده، باشگاه مدرن زعفرانیه

مدیریت کل شعب اسپین : 09123146228

مدیریت کل امور مالی و آموزشی : 09129171165

روابط عمومی : 09129171854

تلفن تماس ضروری : 22350726

0